E-poe kasutamise eeldused ja tingimused

 1. Need Arutech Parimad Aknad OÜ (Reg.nr 10586774; Allika tee 3, Peetri 75312 Rae vald, Estonia) e-poe üldtingimused (edaspidi “tingimused”) kehtivad kõigi isikute (edaspidi “ostja” või “tarbija”), kes kasutavad Arutechi e-poodi, tellivad kaupu e-poest ja on sõlminud kauba ostu-müügilepingu (edaspidi “müügileping”).
 2. Kui tingimuste ja müügilepingu sätted on vastuolus, siis eelistatakse müügilepingut.
 3. Küsimustes, mis pole tingimustes reguleeritud (sealhulgas tingimuste muutmise osas), juhinduvad pooled Kliendilepingust ja Arutech Üldtingimustest (edaspidi “Üldtingimused”).
 4. Arutechi e-poest on võimalik osta ainult neid kaupu, millel on link “Lisa ostukorvi”. Kauba hind ja saadavus võivad muutuda jooksva teavitamiseta. Kui ostja esitas tellimuse enne hindade muutumist, kehtib hetkel kehtiv hind tellimusele.
 5. Arutechil on õigus e-poe kaudu sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ja jätta tellitud kaup üle andmata või teenus osutamata järgmistel juhtudel:
 • Kaupa ei ole enam võimalik toota;
 • Kauba hind või omadused on e-poes süsteemivea tõttu valesti kuvatud.

Kui Arutech ei suuda tellimust täita, võetakse ostjaga ühendust ja tagastatakse tasutud summa juhul, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.

 1. Ostukorvi/tellimuse lehel on võimalik soovi korral ostukorvi sisu muuta. Pärast tarneaadressi sisestamist ja tellimuse kinnitamist ei saa enam ostukorvi sisu muuta ning ostukorv tühjendatakse kaubast. Kui ostja katkestab tellimuse pärast selle sisestamist, tuleb kaubad uuesti ostukorvi valida. Kui tellimus ja kontaktandmed on õigesti täidetud, võib alustada maksmist. Pärast kauba lisamist “Ostukorvi” on võimalik jätkata teiste kaupade sirvimist või tellimuse sisestamist.
 2. Tellitud kauba eest saab e-poes maksta järgmistel viisidel: pangaülekandega esitatud ettemaksuarve alusel, mis saadetakse kliendi e-posti aadressile; makselingi kaudu Maksekeskuse keskkonnas. Maksete tegemiseks kasutatakse eurot. Kasutusel on järgmised makselingid:
 • Eesti pangamaksed: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Citadele;
 • Visa/Mastercardi kaardimaksed.

Arutech Parimad Aknad OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete tegemiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS-ile.

Märkus! Pärast kaupade eest tasumist “maksekeskuses” (pangaülekande tegemist) tuleb väljuda e-panga lehelt, vajutades nupule “Tagasi kaupmehe juurde”. Seejärel kuvatakse ekraanil tellimuse kinnitus. (Hoiatus, et kui seda ei tehta, võib makse sooritamata jääda)

 1. Kaup tarnitakse tellimuses sisestatud tarneaadressile lähimasse Arutechi esindusse, kui pole kokku lepitud teisiti. Kaup antakse üle ainult ostjale. Kolmandale isikule antakse kaup üle volituse olemasolul. Arutech võib volitada kauba kättetoimetamiseks kolmandaid isikuid, sealhulgas kasutada kullerteenust. Tarneaeg hakkab lugema pärast ettemaksu laekumist Arutechi arveldusarvele ning on tavaliselt 7 nädalat (valge profiili korral), maksimaalselt 13 nädalat.

II Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

 1. Tarbijal on õigus taganeda müügilepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast. Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui see on valmistatud tarbija isiklikke vajadusi arvestades või tarbija esitatud tingimuste kohaselt.
 2. Müügilepingust taganemise korral tuleb saata vastav avaldus e-posti aadressile export2@arutech.ee. Avaldus peab sisaldama alljärgnevat infot: tagastatav kaup, tellimuse number, põhjendus ning arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda. Kauba eest tasutud summa (va arvatud kauba kohaletoimetamise kulu) tagastatakse tarbija arveldusarvele hiljemalt 14 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest müüjani, tingimusel, et Arutech Parimad Aknad OÜ on kauba tagastamise otsuse heaks kiitnud.
 3. Kui pärast kauba tagastamist on müüja poolt teostatud kauba seisukorra kontrolli tulemusena selgunud, et tagastamisele kuulunud kaup on halvenenud, tuleb ostjal hüvitada asja väärtuse vähenemine. Müüja võib esitada sellekohase nõude hiljemalt ühe kuu jooksul alates kauba tagastamisest. Ostja on kohustatud kauba väärtust hüvitama juhul, kui kaup on ostja poolt ümbertöödeldud, rikutud, koormatud kolmanda isiku õigustega jms juhtudel.

III vastutus ja vaidluste lahendamine

 1. Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (ei vasta pakutud näidisele või on puudustega) esitada kaebus ning kaup tagastada. Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus esitada müüjale kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast akti alusel reklamatsioon. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest ja sellekohasest teavitusest Arutech Parimad Aknad OÜ-le. Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab tarbija säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Arutech e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita esitatud kaebusi ei rahuldata.
 2. E-poest ostetud kaupadega seotud kaebused tuleb edastada aadressile: Arutech Parimad Aknad OÜ, Allika tee 3, 75312 Peetri alevik või e-posti aadressile: export2@arutech.ee. Kauba tagastamisel tuleb see tuua Arutech esindusse. (Kauba tagastamine Arutech lattu toimub kliendi kulul)
 3. Puudusega kauba korral on tarbijal õigus:
 4. Nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga.
 5. Nõuda ostuhinna alandamist või lepingust taganemist, juhul kui: – müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, – parandamine ebaõnnestub, – müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, – kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
 6. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, paigaldamise, hoiustamise, hooldamise või rikkumise tõttu.
 7. Kaubale võidakse anda müügigarantii vastavalt kirjalikult sätestatud tingimustele.
 8. Tarbijal on õigus pöörduda pädeva järelevalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Rahukohtu 2, Tallinn 10130, e-post: info@tka.riik.ee.

Ostukorv
etEesti