Privaatsuspoliitika

 

  1. ÜldsĂ€tted

1.1. KĂ€esolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja sĂ€ilitamist kĂ€sitlevaid pĂ”himĂ”tteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja sĂ€ilitab isikuandmete vastutav töötleja Arutech Parimad Aknad OÜ.

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tĂ€henduses on klient vĂ”i muu fĂŒĂŒsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tĂ€henduses on igaĂŒks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu vĂ”i teenuseid.

1.4. Andmetöötleja jÀrgib Ôigusaktides sÀtestatud andmete töötlemise pÔhimÔtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, Ôiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on vÔimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt Ôigusaktides sÀtestatule.

  1. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja sÀilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja sÀilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel. 

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale Ôiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas mÀÀratletud eesmÀrgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse vÔi kaudselt kodulehel kaupu vÔi teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid tÀpsed, Ôiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest pÔhjustatud kahju eest andmesubjektile vÔi kolmandatele osapooltele.

  1. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja vÔib töödelda jÀrgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. SĂŒnnikuupĂ€ev;

3.1.3. Telefoninumber;

3.1.4. E-posti aadress;

3.1.5. Kohaletoimetamise aadress;

3.1.6. Arvelduskonto number;

3.1.7. Maksekaardi detailid;

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal Ôigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kÀttesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise Ă”iguslik alus on isikuandmete kaitse ĂŒldmÀÀruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

  1. a) andmesubjekt on andnud nĂ”usoleku töödelda oma isikuandmeid ĂŒhel vĂ”i mitmel konkreetsel eesmĂ€rgil;
  2. b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sÔlmitud lepingu tÀitmiseks vÔi lepingu sÔlmimisele eelnevate meetmete vÔtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
  3. c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse tÀitmiseks;
  4. f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja vĂ”i kolmanda isiku Ă”igustatud huvi korral, vĂ€lja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad ĂŒles andmesubjekti huvid vĂ”i pĂ”hiĂ”igused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmÀrgile:

3.4.1. Töötlemise eesmĂ€rk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete sĂ€ilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tĂ€htaegadele

3.4.2. Töötlemise eesmĂ€rk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete sĂ€ilitamise maksimaalne aeg – kuni vaja

3.4.3. Töötlemise eesmĂ€rk – e-poe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete sĂ€ilitamise maksimaalne aeg – kuni vaja

3.4.4. Töötlemise eesmĂ€rk – kliendihaldus
Isikuandmete sĂ€ilitamise maksimaalne aeg – kuni 7 aastat

3.4.5. Töötlemise eesmĂ€rk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete sĂ€ilitamise maksimaalne aeg – kuni 7 aastat

3.4.6. Töötlemise eesmĂ€rk – turundus
Isikuandmete sĂ€ilitamise maksimaalne aeg – peatate oma registreeringu vĂ”i loobute uudiskirja tellimisest.

3.5. Andmetöötlejal on Ă”igus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on nĂ€iteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevĂ”tted, ĂŒlekandeteenuseid pakkuvad ettevĂ”tted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja sÀilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku vÔi ebaseadusliku hÀvitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. Andmetöötleja sÀilitab andmesubjektide andmeid sÔltuvalt töötlemise eesmÀrgist, kuni 7 aastat

  1. Andmesubjekti Ôigused

4.1. Andmesubjektil on Ôigus saada ligipÀÀs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on Ôigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on Ôigus tÀiendada vÔi parandada ebatÀpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nÔusoleku alusel, siis on andmesubjektil Ôigus igal ajal nÔusolek tagasi vÔtta.

4.5. Andmesubjekt saab Ôiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil export2@arutech.ee.

4.6. Andmesubjektil on oma Ôiguste kaitseks vÔimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

  1. LÔppsÀtted

5.1. KĂ€esolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskĂ”las Euroopa Parlamendi ja nĂ”ukogu mÀÀrusega (EL) nr 2016/679 fĂŒĂŒsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse ĂŒldmÀÀrus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu Ă”igusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on Ôigus andmekaitsetingimusi osaliselt vÔi tÀielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe arutech-store.com kaudu.

 

Ostukorv
etEesti