Privatlivspolitik

 

  1. Generelle bestemmelser

1.1 Denne fortrolighedspolitik beskriver de principper, der gælder for indsamling, behandling og opbevaring af personoplysninger. Personoplysningerne indsamles, behandles og opbevares af den dataansvarlige for personoplysningerne, Arutech Parimad Aknad OÜ.

1.2 I denne privatlivspolitik er en registreret en kunde eller en anden fysisk person, hvis personoplysninger behandles af en databehandler.

1.3. I denne privatlivspolitik er en kunde enhver, der k√łber varer eller tjenester fra databehandlerens hjemmeside.

1.4 Databehandleren skal overholde de i lovgivningen fastsatte principper for databehandling, herunder behandle personoplysninger lovligt, rimeligt og sikkert. Databehandleren kan bekræfte, at personoplysningerne er blevet behandlet i overensstemmelse med lovgivningen.

  1. Indsamling, behandling og opbevaring af personlige data

2.1 De personoplysninger, der indsamles, behandles og opbevares af den dataansvarlige, indsamles elektronisk, hovedsageligt via hjemmesiden og e-mail. 

2.2 Ved at dele dine personoplysninger giver du databehandleren ret til at indsamle, organisere, bruge og administrere de personoplysninger, som du deler direkte eller indirekte med databehandleren ved k√łb af varer eller tjenester fra hjemmesiden til de form√•l, der er angivet i privatlivspolitikken.

2.3 Den registrerede er ansvarlig for n√łjagtigheden, korrektheden og fuldst√¶ndigheden af de data, han eller hun giver. Bevidst afgivelse af urigtige oplysninger vil blive betragtet som en overtr√¶delse af privatlivspolitikken. Den registrerede er forpligtet til straks at informere databehandleren om eventuelle √¶ndringer i de afgivne oplysninger.

2.4 Databehandleren er ikke ansvarlig for skader forårsaget af den registreredes afgivelse af urigtige oplysninger til den registrerede eller tredjemand.

  1. Behandling af kundernes personlige data

3.1 Databehandleren kan behandle f√łlgende personoplysninger om den registrerede:

3.1.1. Fornavn og efternavn;

3.1.2. F√łdselsdato;

3.1.3. Telefonnummer;

3.1.4. E-mail-adresse;

3.1.5. Leveringsadresse;

3.1.6. L√łbende kontonummer;

3.1.7. Oplysninger om betalingskort;

3.2 Ud over ovenstående er den dataansvarlige berettiget til at indsamle oplysninger om kunden, som er tilgængelige i offentlige registre.

3.3 Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er artikel 6, stk. 1, litra a), b), c) og f) i GDPR:

  1. (a) den registrerede har givet sit samtykke til behandling af hans eller hendes personoplysninger til et eller flere specifikke formål;
  2. (b) behandling af personoplysninger er n√łdvendig for opfyldelsen af en kontrakt, der er indg√•et med inddragelse af en registreret, eller for foranstaltninger forud for kontraktindg√•else p√• anmodning af en registreret;
  3. (c) behandlingen er n√łdvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som den dataansvarlige er underlagt;
  4. (f) behandlingen er n√łdvendig af hensyn til den dataansvarliges eller en tredjeparts legitime interesser, medmindre disse interesser g√•r forud for den registreredes interesser eller de grundl√¶ggende rettigheder og frihedsrettigheder, som personoplysningerne skal beskyttes imod, is√¶r hvis den registrerede er et barn.

3.4. Behandling af personoplysninger i overensstemmelse med formålet med behandlingen:

3.4.1. Formålet med behandlingen - sikkerhed og tryghed
Maksimal opbevaringsperiode - i overensstemmelse med de tidsfrister, der er angivet i loven.

3.4.2. Formålet med behandlingen - behandling af ordren.
Maksimal opbevaringsperiode for personlige data - indtil det er n√łdvendigt

3.4.3. Formålet med behandlingen - at sikre, at e-shop-tjenesterne fungerer.
Maksimal opbevaringsperiode for personlige data - indtil det er n√łdvendigt

3.4.4. Formålet med behandlingen - kundeadministration.
Maksimal opbevaringsperiode - op til 7 år

3.4.5. Formål med behandling - finansielle aktiviteter, regnskab.
Maksimal opbevaringsperiode - op til 7 år

3.4.6. Form√•let med behandlingen - markedsf√łring.
Maksimal opbevaringsperiode for personlige data - når du afmelder eller opsiger dit abonnement.

3.5 Databehandleren har ret til at dele kundens personoplysninger med tredjeparter, s√•som autoriserede databehandlere, revisorer, transport- og kurervirksomheder, virksomheder, der leverer overf√łrselstjenester osv. Databehandleren skal overf√łre de personoplysninger, der er n√łdvendige for gennemf√łrelsen af betalinger, til databehandleren, Maksekeskus AS.

3.6 Ved behandling og opbevaring af den registreredes personoplysninger skal databehandleren gennemf√łre organisatoriske og tekniske foranstaltninger for at sikre beskyttelse af personoplysninger mod h√¶ndelig eller ulovlig tilintetg√łrelse, √¶ndring, videregivelse eller enhver anden form for ulovlig behandling.

3.7 Den dataansvarlige skal opbevare de registreredes oplysninger i en periode på op til 7 år, afhængigt af formålet med behandlingen.

  1. Den registreredes rettigheder

4.1 Den registrerede har ret til adgang til og inspektion af hans eller hendes personoplysninger.

4.2 Den registrerede har ret til at modtage oplysninger om behandlingen af hans eller hendes personoplysninger.

4.3 Den registrerede har ret til at supplere eller rette un√łjagtige data.

4.4 Hvis en databehandler behandler personoplysninger om en registreret på grundlag af den registreredes samtykke, har den registrerede til enhver tid ret til at trække sit samtykke tilbage.

4.5 Den registrerede kan ud√łve sine rettigheder ved at kontakte e-shoppens kundesupport p√• export2@arutech.ee.

4.6 Den registrerede kan indgive en klage til databeskyttelsesinspektionen for at beskytte sine rettigheder.

  1. Afsluttende bestemmelser

5.1 Disse vilkår og betingelser for databeskyttelse er udarbejdet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse), Republikken Estlands lov om beskyttelse af personoplysninger og lovgivningen i Republikken Estland og Den Europæiske Union.

5.2 Databehandleren har ret til at ændre databeskyttelsesbetingelserne helt eller delvist ved at informere de registrerede om ændringerne via hjemmesiden arutech-store.com.

 

Indk√łbskurv
da_DKDansk